HERBAPOL Nalewka z koszyczka arniki – 100 ml

7,84

Opis

Nazwa: Nalewka z koszyczka arnikiPostać: konc.do sp.rozt.na skóręDawka: -Opakowanie: 100 mlSkład:Skład:1 ml [co odpowiada 0,9 g] produktu zawiera 1 ml nalewki z Arnicamontana L.lubArnicachamissonis Less., flos (kwiat arniki) (1:10).Ekstrahent: etanol 70% (V/V).Zawartość etanolu 66 – 69 % (V/V).Działanie: – przeciwzapalne- przyspiesza wchłanianie – podskórnych wylewów – obrzęków pourazowych – wybroczynWskazania:Produkt tradycyjnie stosowany w postaci okładów na krwiaki, w skręceniach, stłuczeniach, obrzękach, w czyraczności, w stanach zapalnych żył, po ukąszeniach owadów.Po rozcieńczeniu wodą do płukania jamy ustnej w zapaleniu dziąseł i aftach.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję czynną.Działania niepożądane:Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (> 1/10); często (1/100 do < 1/10); niezbyt często (1/1000 do < 1/100); rzadko (1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenieskóry – częstość nieznana.Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanychdziałań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści doryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelumedycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane zapośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań ProduktówLeczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49-21-301, fax +48 22 49-21-309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane możnazgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Interakcje:Dotychczas nie są znane.Dawkowanie:DawkowanieTradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:Do okładów nalewkę rozcieńczyć wodą 3 – 10 krotnie, następnie zwilżyć obficie czystą gazę i przykładać na miejsca chorobowo zmienione.Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 10 krotnie. Nie należy połykać roztworu.Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.Sposób podawaniaLek przeznaczony jest do podawania na skórę i śluzówkę jamy ustnej.Środki ostrożności:Produkt do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany.Dzieci i młodzieżNie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.Prowadzenie pojazdów:Nie stwierdzono negatywnego wpływu.Przedawkowanie:Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane. Możliwe wystąpienie silnychodczynów skórnych.Ciąża:Brak przeciwwskazań do stosowania.

Herbapol

ile kosztują tampony, solcidiol, rhophylac, bąblowica u psa, ile kosztują diamentowe zęby, hpv u mezczyzny objawy, testosteron bez recepty, laktator na dwie brodawki, bexsero skutki uboczne, zineryt cena, na grzybice

yyyyy